I forbindelse med Kim Larsen konsert i Langesund 27 juli, vil det bli satt opp en ekstratur fra Langesund til Siktesøya, Bjørkøya og Sandøya . Avgangen er satt til ca. kl. 23:00 fra Langesund. Billett prisen er avhengig av hvor mange som møter opp. Jo flere som møter jo billigere blir det.Fint hvis du / dere kontakter fjordbåtkontoret på tlf. 35563200 og gir beskjed om dere vil være med.