Sommerrute 2018 – fom 22. juni tom 19. august   LØVØY
282 Fjordbåt sommerrute 2018 – fom 22. juni tom 19. august
Brevik – Stathelle – Sandøya – Bjørkøya – Langesund – Siktesøya
Ukedager D D
Avg Brevik 0945 1710
Stathelle 0950 1715
Dikkon 1005
Sandøya 1015 1725
Bjørkøya 1030 1740
Siktesøya 1040 1750
Ank Langesund 1100 1815
Avg Langesund- 1115 1830
Bjørkøya 1135 1850
Siktesøya 1145 1900
Sandøya 1205 1920
Stathelle 1215 1930
Ank Brevik 1220 1935
Brevik – Sandøya – Dikkon – Løvøya – Klokkerholmen –  Oksøya – Bjørkøya – Siktesøya-
Langesund-Stathelle
Ukedager D X14 D D D
Avg Brevik 1235 1335 1500 1620 1945
Stathelle 1503
Sandøya 1510
Dikkon 1250 1350 1635 2000NB
Løvøya 1250 1350 1635
Klokkerholmen 1255NB 1355NB 1640NB
Oksøya 1310 1410 1645 19:55NB
Bjørkøya 1520
Langesund 1535
Siktesøya 1545
Stathelle 1600
Ank Brevik 1325 1425 1610 1700 20:10
Symboler gjelder alle rutene:
D = Daglig
X = untatt
1 = mandag
4 = torsdag
NB = Gi beskjed ved påstigning/ved retur ring mob. 97422296