Når det gjelder avgangene som har rød skrift i ruteplan så vil disse normalt gå med bilfergen Oksøy. Unntaket er når Oksøy skal ha service.
Dette vil bli kunngjort under Driftsmeldinger.