Følgende er valgt inn i representantskapet til Brevik Fergeselskap IKS.

Fra fylkestinget i møte 09.12.2015:

Tone Berge Hansen, Hans Edvard Askjer og Beate Marie Dahl Eide.

Vara: Hallgeir Ofte, Bjørg Inger Flatland og Petter Ellefsen.

Fra bystyret i Porsgrunn kommune i møte 21.01.2016:

Ole Kåre Wagenius , Tonje Markset Lia og Anne Karin Alseth Hansen.

Vara: Esben Storvand, Morten Abrahamsen og Åse Marie Wenaas.