På representantskapsmøtet den 27.mai ble det sittende styret i Brevik Fergeselskap IKS gjenvalgt.