For å forenkle billetteringen, og dermed spare tid, går vi i dag over til tur/returbillettering også for personbilletter. Vi har tidligere i år innført denne ordningen for kjøretøy. Billettering vil derfor kun foregå i Brevik. Vi har samtidig gått over til sommertakster.
Periodekort har fortsatt samme pris.
Takstene på nettsiden vil bli oppdatert.

TAKSTER FOM. 21.06.2014

PERSONTRANSPORT BREVIK – SANDØYA:

TUR/RETUR VOKSNE KR 80
TUR/RETUR BARN KR 40
TUR/RETUR HONNØR KR 40

PERSONTRANSPORT BREVIK – BJØRKØYA/SIKTESØYA:

TUR/RETUR VOKSNE KR 130
TUR/RETUR BARN KR 65
TUR/RETUR HONNØR KR 65

RUNDTUR VOKSEN KR 100,-
RUNDTUR BARN KR 50,-